قوانین ، بخش نامه ها و آیین نامه ها در مورد حساب واحد خزانه (TSA)
بخشنامه تعيين تکليف چکهاي بين راهي.pdf
140/608 KB
بخشنامه تعیین تکلیف چکهای بین راهی حسابهای دولتی
بخشنامه راه اندازي سامانه چکاوک.pdf
142/933 KB
راه اندازی سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی(چکاوک) با قابلیت واگذاری به مقصد حسابهای دولتی
بخشنامه كمك ها ياهدايا.pdf
103/996 KB
امکان ایجاد یک حساب با عنوان "کمک ها یا هدایا " علاوه بر سر فصل حسابهای اعلامی . 
دستورالعمل حسابهاي دولتي .pdf
299/283 KB
  • دستورالعمل افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی در راستای اهداف خزانه داری الکترونیک حساب واحد خزانه TSA
بخشنامه تجميع حساب ها.pdf
104/983 KB
  • بخشنامه شماره 34187مورخ  1395/02/29 در خصوص تجمیع حسابهای دولتی خزانه معین استان ها .
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^