اطلاعیه

1395/2/1 چهارشنبه

پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استان

به اطلاع می رساند کلیه اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استان  پرداخت گردیده است .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^