اطلاعیه

1395/2/1 چهارشنبه

پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین ماه 1395 استانها

به اطلاع می رساند کلیه اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین ماه 1395 استانها  پرداخت گردیده است .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^