اطلاعیه

1395/2/1 چهارشنبه

پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاهها و مراکز آموزشی مستقر در استان

به اطلاع می رساند کلیه اعتبارات هزینه ای (سایر) فروردین 1395 دانشگاهها و مراکز آموزشی مستقر در استان  پرداخت گردیده است .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^