اخبار

1395/8/2 يكشنبه

تجمیع حسابهای رد و تمرکز وجوه سپرده دستگاههای اجرایی ذیل در راستای طرح حساب واحد خزانه (TSA) .

در راستای پرژه شفاف­سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت(توسعه و استقرار خزانه­داری الکترونیک) و طرح حساب واحد خزانه(TSA) و در اجرای دستورالعمل ماده(94) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سرفصل­های حسابداری تعهدی در نیمه اول مهر ماه 1395 دستگاههای زیر اقدام به تجمیع حسابهای رد وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده در حساب واحد نموده­اند.
  1. سازمان شیلات ایران
  2. شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران
  3. سازمان فضایی ایران
  4. سازمان انتقال خون ایران
  5. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
  6. سازمان پزشکی قانونی کشور
  7. وزارت امور اقتصادی و دارایی
  8. سازمان امور عشایر ایران

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^