1398/8/29 چهارشنبه

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش

حقوق آبان ماه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی آموزش و پرورش در تاریخ 1398/08/27 پرداخت شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^