1398/8/12 يكشنبه

جلسه هم اندیشی معاونین نظارت مالی و رئیس خزانه معین استانها

جلسه هم اندیشی معاونین نظارت مالی و رئیس خزانه معین استانها، روز یکشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 16 مورخ 1398/08/19در سالن جلسات معاونت ( اداره کل نظارت بر ذیحسابیها) واقع در طبقه سوم وزارت متبوع برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^