1397/4/10 يكشنبه

فوری و بااهمیت - ابلاغ بخش نامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی از مورخ 1397/04/25

توسط جناب آقای دکتر اکرمی، معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور ابلاغ شد:
الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از سامانه درخواست وجه الکترونیکی برای ثبت درخواست وجه های وجوه عمومی از محل تخصیص های تیرماه و عدم ترتیب اثر درخواست وجه های دستی از مورخ 1397/04/25.

فايل هاي مربوطه :
درخواست وجه الکترونيکي.pdf180.055 KB
دستورالعمل اتصال به سامانه درخواست وجه.pdf450.401 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^