1397/3/6 يكشنبه

برگزاري دو جلسه آموزشي در خصوص سامانه درخواست وجه الكترونيكي

در راستاي پروژه شفاف سازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت (توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي)، دو جلسه با هماهنگي گروه خزانه داري الكترونيكي با حضور معاونين، روساي ادارات و كارشناسان اداره كل خزانه و با موضوع آموزش سامانه درخواست وجه الكترونيكي در سالن جلسات اين اداره كل برگزار شد. در اين جلسه شركت پيمانكار آموزش هاي لازم در خصوص نحوه كار با سامانه يادشده را ارايه نموده و به سوالات حضار پاسخ دادند. قابل ذكر است سامانه درخواست وجه الكترونيكي نهايي شده و الزام به استفاده از آن توسط دستگاه هاي اجرايي در روزهاي آتي ابلاغ خواهد شد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^