1397/2/1 شنبه

چهارمين آپديت برنامه افتتاح و انسداد حساب در راستای افتتاح حساب های بانک مرکزی در خزانه معین استان ها

چهارمين آپديت برنامه افتتاح و انسداد حساب در راستای افتتاح حساب های بانک مرکزی در خزانه معین استان ها.

موارد اصلاحی شامل:

1- رفع اشکال در خصوص انسداد حساب هاي دولتي و لغو انسداد حساب ها

2- رفع کندی سیستم تا حدودی.


فايل هاي مربوطه :
New Update-13970128.rar2.31 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^