1396/12/14 دوشنبه

سومين به روز رسانی برنامه افتتاح و انسداد حساب های خزانه معین استان ها - مورخ 1396/12/14

سومین آبدیت برنامه افتتاح و انسداد حساب در راستای افتتاح حسابهای بانک مرکزی در خزانه معین استانها


موارد اصلاحی شامل:

1- رفع اشکال در ثبت و ویرایش ذیحسابی ها هم در فرم افتتاح حساب هم بصورت مستقیم.

2- اصلاح فرم افتتاح حساب آنلاین.

3- رفع کندی سیستم تا حدودی.


فايل هاي مربوطه :
Update961213.rar2.53 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^