1396/11/16 دوشنبه

به روز رسانی برنامه افتتاح و انسداد حساب های خزانه معین استان ها برای ثبت و ویرایش دستگاه های دولتی و ارسال فایل اکسل آن به اداره کل خزانه


فايل هاي مربوطه :
Bankin-Update-961115.rar3.03 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^