1396/8/22 دوشنبه

فرم تایید سود سپرده موضوع بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

در اجرای بخشنامه شماره 118347 مورخ 14/06/1396 در خصوص واریز سود سپرده به حساب شماره 4001033103006203 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی تحت عنوان "تمرکز وجوه حاصل از سود سپرده موضوع بند الف تبصره 20"، فرم تاییدیه سود سپرده به پیوست ارایه می شود.

فايل هاي مربوطه :
بسمه تعالي.docx15.595 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^