1396/7/29 شنبه

برگزاری جلسه با موضوع هماهنگی در خصوص سامانه های حسابداری خزانه و مدیریت حسابهای بانکی در اداره کل خزانه

در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/26جلسه ای در خصوص سامانه های حسابداری خزانه و مدیریت حسابهای بانکی با حضور جناب آقای برزوزاده مدیرکل محترم خزانه، معاونین ایشان، روسای ادارات، نمایندگان مرکز فاوا و گروه خزانه داری الکترونیکی جلسه ای در سالن جلسات اداره کل خزانه برگزار شد و حضار به بحث و بررسی در مورد چگونگی پیشبرد هرچه بهتر این دو پروژه پراختند. صورت جلسه مربوطه پیوست می باشد.

عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
960726.pdf185.048 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^